Collonil Nubuk & Velours impregnační sprej

Značka: Collonil

Bezbarvý impregnační a ošetřující sprej na koženou obuv vyrobenou z nubukových a velurových usní.

Dostupnost Není skladem
269 Kč
Collonil Nubuk & Velours impregnační sprej
Značka: Collonil
Collonil Nubuk & Velours impregnační sprej | Zelenáčky
Novinka

Bezbarvý impregnační a ošetřující sprej na koženou obuv vyrobenou z nubukových a velurových usní.

Obuv impregnuje do hloubky a zvyšuje tak její voděodolnost a prodyšnost s dlouhodobým efektem. Odstraňuje mastné a lesklé plochy, které jsou častým problémem namáhané obuvi z velurové usně. Efektivní brání vzniku bílých map, které na obuvi způsobuje zimní chemický posyp. Přípravek je velmi vhodný také na membránovou obuv (např. boty s technologií Gore-Tex), obuv s povrchem v kombinaci usně a textilu.

Návod k použití

Ošetřovaná obuv musí být vždy čistá a suchá. Vícekrát rovnoměrně nastříkejte přípravek na obuv ze vzdálenosti přibližně 30 cm tak, aby neztékala a nechte vsáknout a vyschnout. Pro optimální účinek impregnace proveďte 2 až 3 aplikace najednou. Pravidelné používání zvyšuje účinek. Stříkejte jen několik sekund.

Upozornění

Nebezpečí: mimořádně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit závratě a ospalost. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Při používání nekuřte. Nestříkejte na otevřený oheň ani na jiný zdroj zapálení. Nádobu nepropichujte a nespalujte a to ani po spotřebování obsahu. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Zabraňte vdechování par a aerosolů. Používejte pouze na volném a dobře větraném prostoru. Při zdravotních problémech volejte Národní toxikologické informační centrum/lékaře. Objeví-li se podráždění pokožky, vyhledejte lékařskou pomoc / péči. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. Zneškodněte obal jako nebezpečný odpad. Uchovejte mimo dosah dětí.

Výrobce: Salzenbrodt GmbH & Co. KG, Hermsdorfer Straße 70, D13437

Doplňkové parametry

Kategorie: Ošetření obuvi
Hmotnost: 0.186 kg
Typ ošetření obuvi: impregnace