Pedag FRESH UP SPRAY krém ve spreji

Značka: Pedag

Krém ve spreji 150 ml

Okamžitá pomoc pro dosažení svěžího lesklého vzhledu: pedag Perfekt Finish Spray je bleskově rychlá a hluboce účinná péče nejen pro kůži. Hodí se pro citlivé povrchy, které by se neměly leštit. Lesklý povrch totiž hravě vytvoří bez leštění!

 • Výživa ve spreji pro hladké a semišové kůže
 • když nemůžete použít krém nebo balzám: pro perforovanou kůži, pletenou kůži, patinované povrchy...
 • hluboce vyživuje lanolinem
 • obnovuje intenzitu barvy
 • leskne se bez leštění
 • bezbarvý
Dostupnost Skladem
279 Kč
Pedag FRESH UP SPRAY krém ve spreji
Značka: Pedag

Fresh Up Spray

Výživa pedag Fresh Up Spray má kouzelné složení pro vyživení a osvěžení barev, zejména u jemných materiálů. Wow efekt se dostaví ihned po nastříkání: Bez leštění poskytuje bezbarvý sprej jemný lesk a osvěžuje barvy během několika sekund. Zároveň poskytuje hloubkovou výživu a udržuje kůži vláčnou.

Použití je naprosto jednoduché - stačí nastříkat a je hotovo. Právě díky tomu se pedag Fresh Up Spray hodí i pro ty nejjemnější materiály a choulostivé povrchové úpravy, které by tření mohlo poškodit. S jedním nástřikem jednoduše dodáte úžasně svěží vzhled perforované kůži, pletené kůži, semiši, kombinacím materiálů a barev, ale také patinované obuvi nebo třpytivým materiálům. Použít ho nicméně můžete na cokoliv! 

Pedag Fresh Up Spray je vhodný pro:

 • kůži a syntetiku s exotickým nebo plazím vzhledem
 • lakovanou kůži
 • kůži z plazů
 • hladkou kůži
 • semišovou kůži
 • perforovanou kůži
 • pletenou kůži
 • patinovaný vzhled
 • křídované kůže
 • barevné a materiálové kombinace
 • odpovídající materiály s klima membránami TEX.

Aplikace

Po dokončení kroku 1 čištění je povrch boty nebo tašky připraven pro péči v kroku 2. Lahvičku dobře protřepejte a přípravek rovnoměrně nastříkejte na povrch ze vzdálenosti cca 25 cm. Otočte botu nebo tašku v oblaku spreje, aby se rozprašek mohl usadit a proniknout téměř „za sucha“ na povrch. Na materiálu by se neměly tvořit mokré kapky nebo loužičky. Poté nechte 10 minut zaschnout při pokojové teplotě.

Tip na barevnou stálost materiálu:
Vyzkoušejte barevnou stálost na skrytém místě. Pokud se materiál odbarví již při otírání suchým hadříkem nebo hadříkem namočeným ve vodě, je obzvláště důležité stříkat pouze „nasucho“ (viz výše v části Aplikace). Právě u takto jemných materiálů je použití produktu Perfekt Finish Spray na místě: Hladkou kůži není třeba po aplikaci leštit, semiš není třeba kartáčovat.

Nakupte ve zvýhodněném setu:
Pořiďte si 3 základní produkty ve zvýhodněném setu Starter Pack, který nejen vašim botám dodá všechno, co potřebují. Starter Pack hýčká všechny materiály ve třech krocích. Díky tomu udržíte vaše oblíbené kousky dlouho svěží a prodloužíte jim životnost!

horlavinalatkywarning

Nebezpečí

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P405 Skladujte uzamčené. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady.

Obsahuje: uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, < 5% n-hexan

Vyrobeno v Německu

Doplňkové parametry

Kategorie: Výživa
Typ ošetření obuvi: výživa
? Vhodné na: kůže