Něco o BIO potravinách

biopotravinyProč BIO potraviny?

  • Bio potraviny obsahují větší množství vitamínů, minerálů a enzymů než konvenčně pěstované potraviny
  • Neobsahují konzervanty, pesticidy ani jiné chemické přísady a jedy, při jejich pěstování a zpracování nesmí být použito umělých hnojiv, ošetřovacích prostředků a jiných látek
  • Mají nižší obsah dusičnanů
  • Neobsahují geneticky upravené plodiny
  • Neobsahují zbytky antibiotik
  • Ekologické pěstování chrání naši přírodu
  • Mají platný certifikát o ekologickém původu a zpracování

 


Každá šarže je speciálně laboratorně testována

Abyste si byli jisti, že výše uvedené je pravda, každá šarže je speciálně laboratorně testována.

Hlavním českým úřadem, který dohlíží na dodržování všech biopravidel a zákazů je Ministerstvo zemědělství. To však neprovádí kontrolu samo, pověřilo tím i čtyři soukromé společnosti. Testování v ČR provádí certifikované firmy podle příslušných norem. U BIO potravin je dohledatelné, zda výrobce dodržuje pravidla a podmínky pro ekologické zemědělství.

Naše produkty jsou kontrolovány firmou ABCERT.

Aby potravina mohla být označena jako BIO, musí alespoň z 95% pocházet z ekologické produkce. Nesmí být uskladněna společně s potravinami, které nejsou BIO


Jak poznáme BIO potraviny?

Tyto potraviny jsou označeny slovem BIO nebo souslovím produkt ekologického zemědělství. Zároveň jsou označeny na obalu kódem kontrolní organizace a grafickým znakem. Od roku 2010 platí pro všechny výrobce biopotravin v Evropské unii povinnost používat na biopotravinách jednotné označení logem Evropské unie pro ekologickou produkci. Národní a soukromé značky zůstávají v platnosti a mohou být na biopotravinách používány vedle evropského biologa. V České republice je to tzv. biozebra. Pod logem je kód organizace, která kontrolu prováděla

BIO logo pro EU: BIO logo pro ČR:
EU-Organic-Logo-100 biozebra